Thiết kế nội thất căn hộ

Tư vấn Thiết kế nội thấtchung cư đẹp

Thiết kế nội thấtchung cư đẹp: Dự trữ một số ghế xếpkhinhà có lượng khách đông đảo.
– Gương:
+ Ghế dà phòng khách vừa là gường ngủkhicó khách.
+ Các loại ghế gỗ hình khố vuông, chữ nhật vừa dùng làra ghế ngồ, vừa kê sát lạ thành một sập gơ nằmkhicó khách, vừa xếp cất gọn gàngkhikhông dùng đến.
Tập sách này chỉ là bưức đầu căn bản đề gúp bạn có khá nệm về trang hoàng nhà cửa. Nếu điều kiện cho phép, chúng tô sẽ giới thiệu sâu hơn về chuyên mốn của nghiệ thuật trang hoàng nhà ở vào các tập sau.
Tìr lâu trên thế giới, nhất là đầu thập kỷ 90 đã nở rộ ra nhiều xu hướng, phong cách và trương phá trang trí nội thất khác nhau. Dướ đây, chúng to xn góũ thiệu sơ bộ đô nét của một số trưìrng phá đặc trừng có ánh hưởng mạnh nhất trên thế gó- trong mấy năm gần đây.
1- Trương phá tên phong (Avant—giarde)
Chủ tnrcrng phủ nhận những qu định mỹ hoc cồ đền đề sáng tạo thề hiện cá mớ. Dra vào quan dềm chủ quan cua nhà họa sĩ trang trí và sư thề n của họ.
2- Trương phá hậu hiện đạ (Post—modern)
Trường phá này đã làm cho các thành phần kều thức cồ đền có một luồng snh khí mH. Tay nhên, nó không phì nhận kến trúc cồ đền Tây phương, mà