Thiết kế nội thất căn hộ

Thiết kế nội thất trẻ em phù hợp

Dùng mành che hoặc vền khung cửa, trang hoàng các hình ảnh kều mẫu vu mắt Thiết kế nội thất trẻ em… Nếu dùng màn, nên dùng loại màn mỏng. Bạn có thề vận dạng nơi cửa sồ tạo thành một khung cảnh gả trảng ngoài trừ đề tạo cảm gác thích thú cho trẻ.
– Trăn và tường :
Trần và tường đối với loại phòng này là nư đề trình bày nhiều kều trang hoàng đặc bệt, Nên dùng chọn những màn nhẹ nhàng như hồng hạt, xanh lơ, vàng nhạt… Những hình ảnh dán giấy với màu sắc nhẹ nhàng, tươ vu. Các loại tranh chm, thú rất được các em chú ý và ưa thích.
Kh trẻ đã lớn lên (độ tuổii đi học), những bức tường này phải sơn lạ hoặc thay hình dán giấy. Màu sắc và kều hình ở lứa tuổii này phải phù hợp với tâm snh lý đã phát trền, các sắc màu đỗ, xanh, vàng đrợc ưa thích hcrn những màu nhạt.
– Sàn nhà :
Cần phải sạch sẽ, khồng vướng chân vì những tấm thảm nhỏ rờ rạc hoặc đồ đạc ngồn ngiang, Màu
phải sáng, sạch sẽ. cửa kép xếp: Một đầu gắn vào cửa, đầu ka móc vào cạnh cửa đề làtn thành một rào cản chắc chắn.
+ Cửa kều 2 phần: phần đrớ đổng lạ, phần trên mở ra đề người ló-n ở phòng kháo vẫn có thề nhìn thấy con trẻ mà canh chừng.
+ Đối với cửa sồ thấp rộng, nhất là trên tầng gác, phải làm rào cản cao đê tráuh nguy hềm.
+ Dùng đèn trần và đều tường là thuận lợ nhất. Ánh sáng đèu cần bố trí khoa học, đừng đề ánh sáng chếu thẳng vào mắt đứa bé còn nhỏ hoặc ánh sáng hó chang phía trên đầu đứa bé sơ snh khến nó nhìn ngưức lên làm mắt bị lé. ứây đện, ồ cắm đện phải bố trí cẳn thận, ngoài tâm tay của trẻ.