Thiết kế nội thất căn hộ

Thiết kế nội thất chung cư đẹp

Phòng khách cũng có thề Ịà nO gia đình quây
quần snh hoạt sau những ngày gà căng thẳng vì công việc. những ý nghiĩa đó,Thiết kế nội thấtchung cư đây sư và tham mỹ, phải dung hòa đề đem lạ sư thoả má, yên lĩnh, vui tươi. Phòng khách được xem là trưng tâm của căn nhà đề làm nơi trò chuyện, giải trí thoải mái
Khi trang hoàng phòng khách, bạn cần lưu ý những vấn đề sau :
– Khoảng trống phải đủ rộng cho mỗi người, đường kính chưng 1 mét là thoải mái nhất.
Chỗ ngồi phải đầy đủ và Tiệnlợ cho mọ người trong gia đình cũng nhr khách.
– Xếp đặt các ghế thành hình vòng tròn hoặc vòng cung đố mặt nhau đề dễ nó chuyện và nghie rõ. Đường kính trung bình 2,4m—3m.
– Các chỗ ngồ ử vị trícố định, sẵn sàng.
– Đủ ánh sáng, chếu sáng một và đềm cần tạo sư chú ý.
– Có các kệ, bần nhỏ. . đề Tiệnđặt lỵ tách, bình hoa, gạt tàn thuốc… vừa tầm tay.
ỉBố trí trọng đềm:
– Trọng đềm là cửa sồ : Ghế dà lứn dra vào cửa sồ rộng hựp với ghế bành, bàn, đèn tạo cảm gác thân mật. Ghế đô đặt giữa 2 cửa so nhỏ là một têu điểm nên cho và ghế bành khác cùng các đồ phụ thuộc như bàn, đèn. Nếu cửa sồ gần góc nhà, có thề kết hợp thành chỗ tiếp khách rất tốt với 2 ghế dà đâu vào nhau.
– Trọng đềm là bức tưừng rộng:
+ Phòng rộng, đồ dạc lứn, ghế dà dưa sát tường, t hêm ghế bành và bàn.
+ Phòng hẹp, đồ đạc nhỏ, không dùng ghế dà, lùnư ghế đổ và ghế bành.
+ Trên trờng rộng treo tranh nghiệ thuật.
– Trọng đềm là đàn dưựng cầm (pano)
Đồ đạc đề quanh phải tỷ lệ vỏ kích tlnrớc drởng
cầm. Trọng đềm lầ tã sách, bằn gãy, vuy hút :
Ghế dà thụt vào kệ sách với một glí bành và bàn nước nhỏ đủ tạo thành một nư nó khách. Nếu phòng còn rộng, có thề đặt thêm một trong đềm thứ ha.