Thiết kế nội thất căn hộ

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc mang lại nhiều may mắn về phong thủy

Bối hậu hữu kháo
Phong thủy Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc chia hình dáng núi thành năm loại theo nguyên lý ngũ hành. Vùng phụ cận nhà có núi non, hình dạng của nó sẽ có một ảnh hưởng nhất định đối với bản trạch. Nhất là phía sau nhà có núi, gọi là kháo sơn; chủ về có quý nhân giúp đỡ. Tùy theo hình dạng núi mà phân biệt theo ngũ hành, mỗi loại hình có đặc tính riêng. Đương nhiên theo đó người ta phối hợp tính chất của nó với một sô nghề nghiệp nhất định để tìm sự thuận lợi.
Núi hình kim: Núi thuộc hình kim là phần đỉnh có hình dạng bán nguyệt, chủ về quý nhân mang lại quan vị. Nếu vùng phụ cận nhà thấy có núi hình dạng này thì thuận lợi cho công nhân viên chức hoặc những nhân viên hành chánh.
Đặc biệt có lợi phát triển các công việc về xe hơi, đồ vật bằng kim khí, khai thác mỏ kim loại, máy móc cơ giới, chuyên viên về biển, đi trên biển, thực phẩm đông lạnh, thủy sản, du lịch, các công việc lưu động, vận chuyển, âm nhạc, v.v…
Núi hình mộc: Hình dạng cao thẳng lên và có phần đỉnh tròn., chủ về xuất văn nhân hoặc có quý nhân mang lại tiếng tăm. Nếu vùng phụ cận nhà tháy có loại núi này thì thuận lợi cho nhân viên văn thư.
Đặc biệt có lợi phát triển các công việc như: kính deo mắt, mỹ phẩm, đồ trang sức, vật liệu cháy, rượu, bác sỹ tâm lý, diễn thuyết, quảng cáo, quang học, điện khí, điện tử, văn nghệ, cây cảnh, hoa, trồng trọt, giấy, vật dụng gia đình, thuốc men, y phục, tôn giáo, văn hóa, xuất bản, các chế phẩm từ gỗ, v.v…
– Núi hình thủy: Hình dạng nhấp nhô như sóng nước liên tiếp nhau, chủ xuất người có trí tuệ, quý nhân mang lại tài phú. Nếu vùng phụ cận nhà thấy có loại núi này thì thuận lợi đối với những người làm việc bằng trí óc, như mua bán cổ phiếu, ngoại hôi, v.v…