Thiết kế nội thất căn hộ

Phong thủy nội thất nhà ở, văn phòng khách sạn

Phong thủy, nói một cách triết lý, là một nghệ thuật có tư tưởng giải thoát. Nó phá bỏ xiểng xích của thành kiến “lôgích”, gạt ngoài Ihái niệm duy vật về căn nhà, về cá thể biệt ịập với môi sinh xã hội và thiên nhiên. Y -.hư một thành phần của khoa Vật lý quán tám (Quantum Pyysics) hiện thời, nó cho ta thấy rõ và hiểu rằng những tần sô trong ầtguyên tử vật chất cũng rung động theo nhịp tán hành của vạn vật và con người. Tăm và iậí liên quan mật thiết với nhau, không hề thia cắt hay biệt lập.”
:on người cũng như loài hoa hướng dương, cần sinh khí lặt trời. Hầu hết thực phẩm nuôi dưỡng chúng ta là cây trái, nước và nhât Là khí trời phong cảnh bốn mùa, chim, hoa, suối chảy, thác reo là nguồn cảm hứng niên :r_fờng cho âm nhạc và hội họa. Theo Phong ihủy, tất cả đều là sinh hoạt trong môi trường r.ao động của khí hóa, Âm dương, Ngũ hành. Khí lưu thông thì sự vật nảy sinh tươi tốt, ehỗ nào khí bế tắc thì hóa ra hiện tượng tiêu Léu, suy nhược. Do đó, khi ta cảm thấy bất an, nên xem xét có điều gì bất ổn, có sự vật hình thể nào cản trở đường lưu hành tự nhiên của khí vận hay không.