Thiết kế nội thất căn hộ

Nội thất chung cư đẹp

- Các tấm gương tạo nên một cảm tưảng rộng lớn hơn cho nhà một phòng.
– Tránh sử dụng quá nhiều đồ đạc lặt vặt trong phòng kề cả các vật dụng trang trí như tranh ảrh, gường, đèn chụp. Như thế, chỉ gây thêm cảm gác chật chộ, rố mắt trong một căn phòng vốn hẹp. Chú ý tập trung những đồ đạc cần Thiết chủ yếu.
– Nếu nhà có trả thảm, chĩ nên chọn loại thẫm trơn hoặc loại hình đcrn gàn.
Đồ nội thất chung cư đẹp: Đồ đạc trong nhà một phòng chủ yếu là mang tính đa lụng, gọn gàng, tết kệm tớ khoảng trống. Một đồ vật thưcrng mang 2 hoặc nhiều công dụng khác nhau, vừa phục vụ cho mỗ yêu cầukhicần. Các nhà Thiết kế mẫu luôn luôn nghiên cứu, tìm tò đề sáng lạt những loại đồ đạc theo yêu cầu trên. Ngay cả các dồ dùng dện tử cũng được Thiết kế theo các yêu cầu này. Ví dụ: Máy đện thoạ vô tuyẽn bỏ tú, máy vị tính tí hon, truyền hình, vdéo… Nó chung vừa đa dạng vừa gàng. Gần đáy nhất, theo báo Ar France tháng 5-91 đưa tn: nhà Thiết kế Chrstan Lagre vừa cho ra từ một loại bàn xách tay :khi xếp lạ là một cá xách tay đrng tư lệu, nhưngkhimở ra là một cá bàn và một ghế xếp lót bằng da.
Đơn cử dưới đây một và kiều đồ đạc :
– Tủ: Ngoài các công dụng thông thường mà bạn thường sử dụng như: cất ao quần, đồ đạc… tu còn có các công dụng khác tùy theo điều kiện nhà ở của bạn :
+ Ngăn giới hạn các khu vực trong phòng.khiphòng khách là trọng đềm, loại tủ này chủ yếu đưng đồ trang trí, tủ gương.
+ Tủ đựng chén bát ìy tách gọn gàng kín đáo, nhưng khi mỏ- ra theo góc 450, cánh cưa thành một bấn ăn xnh xắn dành cho 3, 4 người. Đấv là một cá tủ gọn gàng phục vụ đầy đủ cho một phòng ăn nhưngkhikhông dùng đến, nó trử thành một ca tủ duyên dáng của phòng khách.