Thiết kế nội thất căn hộ

Kinh nghiệm Thiết kế nội thất trẻ em

Tập thó quen ngăn nắp, gọn gàng :
Đóng các kệ, hộp tháp đề dặt cất đồ chokhikhôrg dùng đến. Các kệ đóng phải hấp và đủ rộng t1r trẻ cất đồ chơ dễ dàng mà không bị rơ xuống và không quá tầm tav đứa bé.
Có thề đóng một tấm bảng có nhiều móc nhỏ lí: treo đồ chơ đặc bệt Thiết kế nội thất trẻ em: cho trẻ,khimặt bàn gấp lên, phía mặt dưứ là một bảng đen đề trẻ vết, vẽ.
Sách tranh, các tranh n, trò chr Ka-m-s-lm là những loại hình hoàn toàn thích hrp trong việc đem lụ nít-.. vu và sự hễu bết cho trẻ nhỏ.
Trẻ em có những nhu cầu cơ bản như:
– Sự che chở cẫ vật chất lẫn tnh thần;
– Sư phụ thuộc vào tập thề, gia đình xã hội và dân tộc
– Sự thành đạt trong cuộc sống ; -Tính hếu kỳ thông qua hàng loạit câu hỏ ;
– Tình thương yêu, được người khác yêu thương và yêu thrcrng ngườii khác
– Tư do đối với những tập tục gia đình và sự kiềm soát của ngrìr lớn ;
– Và luôn luôn yêu thích cái đẹp.
Trẻ em là nềm vu của gia đình, tưcrng la của dân tộc, là nềm hy vọng của loà người. Têu bều của tnh thần này là lờ của văn hào Goóc-ky :
Trái đất thuộc về các em, bao gờ cũng thúộc về các em. Chỉ có trễ em là bất tử. Chúng ta cha, mẹ, anh chị các em, chúng ta còn nhiều chuyện không bết, nhưng các em thếu nh, các em snh ra đờ đế mà hều bết tất cả. Hãy mở đưởYg cho các em, kẻ kế thừa sự nghiệp hùng tráng của nhân loại.