Thiết kế nội thất căn hộ

Khí luận trong thiết kế nội thất

Khái niệm cơ bản về khí luận
Trong nghệ thuật và triết lý Dông phương, KHI là một trong những khái niệm tinh túy, trừu tượng. Vì thế, rất khó hiếu đô/ vơi người Tây phương, những người theo Tây học và cả giới trẻ Viet- nam, hiện thời – những người thiếu nhận thức cơ bản về văn hóa cổ truyền.
Tuy nhiên có một số văn nghệ sỹ và khoa học gia Tây phương hiện đại lại cảm nhận và thông hiểu Đạo học Đông phương khá sâu sắc. Trong chương “Vật lý Hiện đại, một Tâm đạo?” Ở tác phẩm The Tao of Physics (Đạo của Vật lý) Tiến sỹ F.Capra nhận định rằng “…Nó” là cơ sở của khoa học tự nhiên, một khái niệm về “vật chất” hoàn toàn khác hẳn quan niệm về một thể cứng chắc trong vật lý cổ điển.
Nó cũng không phải là những hạt cơ bản trong khái niệm nguyên tử. Nó là khí, tương tự khái niệm Pneuma của cổ Hy Lạp, hơi thở hay sinh khí điều hòa vạn vật, như khí trời. Nó chan hòa và kết hợp cả không gian, thời gian và các tương tác nhân quả. Từ khi nhận thức được nó, thế giới quan của chúng ta đã bắt đầu đổi mới. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng những cái gọi là vật thể độc lập riêng rẽ không có cơ sở khoa học, vì trong vũ trụ, quan động của Dịch lý, mọi sự đều chuyển hóa lẫn nhau và vận động liên tục trong thời gian.
Không hiểu Khí thì không thể hiểu được lý tưởng sống dung thông giữa con người với nhau, trong vũ trụ vạn vật.
Ngoài đặc tính biến động hóa tính của nó. Đó là bi Dịch sẽ được minh họa và Nguyên lý Thẩm mỹ Đôr “Khí”, còn phải kể đến 4 đầu trong Lục pháp của nhất pháp “Khí vận sinh
1. VẬN: giai đoạn hoặc t của Khí qua không gian 1
2. SINH: hiện tượng và bt khí, hữu hình cũng như VI
3. ĐỘNG: bản tính của s của vũ trụ.
4. ĐẠO: tên gọi của vũ phong cách sống trong cả ]
5. ĐỨC: khả năng vận độ. với vũ trụ dịch hóa tự nh kinh Dịch:
“Thiên địa chi đại đức vi
Đó là đức hiếu sinh, đức
Do đức sinh mà vũ trụ không có tử vong. Sinh 1 vĩnh hằng.
Ngoài đặc tính biến động, Khí còn biểu hiện ở hóa tính của nó. Đó là bản chất sinh hóa của Dịch sẽ được minh họa và bàn luận trong phần Nguyên lý Thẩm mỹ Đông phương. Ngoài chữ “Khí”, còn phải kể đến 4 chữ cô đọng ở hàng đầu trong Lục pháp của họa sĩ Tạ Hách: Đệ nhất pháp “Khí vận sinh động”:
1. VẬN: giai đoạn hoặc từng chu kỳ vận động của Khí qua không gian thời gian vũ trụ.
2. SINH: hiện tượng và bản chất sống động của khí, hữu hình cũng như vô hình, sống, sự sống.
3. ĐỘNG: bản tính của sức sống đầy biến hóa của vũ trụ.
4. ĐẠO: tên gọi của vũ trụ khí hóa, bao hàm phong cách sống trong cả ba cõi Trời, Đất, Người.
5. ĐỨC: khả năng vận động liên tục, dung thông với vũ trụ dịch hóa tự nhiên. Như ta thấy trong kinh Dịch:
“Thiên địa chi đại đức viết sinh”
Đó là đức hiếu sinh, đức lớn của trời đất.
Do dức sinh mà vũ trụ chỉ biến, chỉ hóa, chứ không có tử vong. Sinh ra đức năng của vũ trụ vĩnh hằng