Thiết kế nội thất căn hộ

CHIẾU SÁNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DựNG

Sofa cao cấp nhập khẩu

Chiếu sáng hợp lí trong các nhà xưởng và nơi làm việc trên công trường xây dựng là một vấn đề quan trọng, để cải thiện điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động và năng suất lao động.
Chiếu sáng không đầy đủ làm người lao động luôn phải nhìn căng thắng, do đó làm tăng sự mệt mỏi, làm chậm phản xạ thần kinh, làm giảm năng suất lao động và hạ chất lượng sản phẩm và có thể gây ra tai nạn lao động.
Nếu chọn không đúng đèn chiếu sáng trong các môi trường sản xuất, có thê gây ra cháy nổ. Ngoài việc chiếu sáng để làm việc, còn phải thiết kế các đèn đường, đèn pha bảo vệ công trường. Chiếu sáng trên công trường xây dựng phải được tính toán và thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn Nhà nước.
Có ba hình thức chiếu sáng: tự nhiên, nhân tạo và phối hợp.
Chiếu sáng tự nhiên là hình thức hợp vệ sinh và kinh tế nhất. Nên tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho các nhà làm việc và các xưởng sản xuất. Năng lượng tia sáng nhìn thấy được đánh giá bằng cảm giác ánh sáng và gọi là Quang thông – là công suất bức xạ ánh sáng. Đơn vị đo quang thông là Luymen (Lm) tức là quang thông từ một nguồn điểm là một ngọn Nến quổc tế (Candela), đặt tại đỉnh của một góc lập thể là một Steradian (góc chắn bởi bề mặt cầu có diện tích bằng bình phương bán kính của hình cầu đó).
Để đặc trưng cho điều kiện vệ sinh chiếu sáng người ta đưa ra khái niệm Độ sáng E, là mật độ quang thông bề mặt, tức là quang thông F đổ lên một bề mặt xác định s.
Ta có độ sáng:
Đơn vị độ sáng là lux, là mật độ quang thông bề mặt 1 Lm phân bô đều trên diện tích lm2.